Pro příští demonstraci bych navrhoval - sejít se u předsednictva vlády a odplivnout si.

Od Vítězného listopadu těch vlád už bylo řada, ale takhle neschopnou a směšnou vládu jsme podle mého ještě neměli.

Těch výroků pana předsedy o bezpečné většině a pobíhajících radikálech, se kterými by nemohl vládnout! A skutek: většina ad hoc, která se získá uplacením nespolehlivých poslanců ODS a jejich výměnou za spolehlivé, čekající poslanecké kandidáty bez ohledu na to, že stojí před soudem.

Těch fotografií spícího ministra zahraničí, který se ovšem budí včas. Jednou aby uznal odštěpenecké Kosovo, aniž by vzniklo dohodou se Srbskem, podruhé, aby trval, že palestinský stát nemůže vzniknout bez dohody s Izraelem.

Těch výpočtů ministra financí, že budeme mít kladný růst DPH a přitom stále máme schodek státního rozpočtu přes 100 miliard korun.

Těch výroků z ministerstva kultury o tom, že co bylo církvím ukradeno, musí se jim vrátit. A přitom se s jistotou ani neví, co se bude vracet, prý až podle toho, co si církev bude nárokovat. Ale o tom, co bylo rozkradeno v rámci kuponové privatizace, se mluvit nemůže, protože to nepodléhá ze zákona soudnímu dohledu.

Těch ministrů, co podalo demisi. Vždyť to překračuje i počet demisí v únoru 1948, ale dnes lidé do ulic jako tehdy nevyšli.

Těch ostud na ministerstvu obrany. Jeden ministr střílí za letu v letadle a náměstek z obrany kupuje padáky od firmy, která do té doby zřejmě šila jen podprsenky. Jiný ministr obrany popírá tvrzení bývalého amerického velvyslance, že si řekl o úplatek za dodávku obrněných transportérů; další ministryně byla zřejmě zrovinka čůrat (jako bankéř Salzmann), když se rozhodovalo o nákupu transportních letadel, které vojáci (dokud nebyli umlčeni) nechtěli a která dodnes nesplňují tehdejší zadání (ale vlastně to vynahradila národu duetem o americkém radaru). Jiný ministr velkého formátu zase ve své předchozí funkci nestíhal zkontrolovat, kolik peněz se má zaplatit za půjčení mikrofonu, ale na ohlídání miliardových výdajů na armádu zřejmě stačil.

Těch výnosů ministerstva zdravotnictví, které zdražují léky (protože ministr nedokáže ve vládě vysvětlit, že zvýšení DPH na léky při zachování objemu peněz ze zdravotního pojištění znamená, že na ty léky zbude méně) a regulují chození babiček do ordinací zavedením poplatku třiceti stříbrných (Jidáš se za to alespoň oběsil).

Těch nejlepších ministrů školství, co vyhazovali peníze za mnohaletou přípravu nákladných státních maturit (dříve stačilo levně vyhlásit státní témata rozhlasem).

Těch ministrů, co zapomněli přihlásit svůj majetek nebo jej naopak stihli odklonit.

Těch ministrů za zprofanovanou veverčí stranu (ovšem s poslanci, potřebnými do počtu), kteří buď na funkci nestačili, nebo byli vyštípáni kmotry, kterým hrozilo zprůhlednění zakázek v dopravní infrastruktuře.

Těch ministrů zemědělství, kteří by sami nerozeznali žito od ovsa, ale zato odsouhlasili plundrování našich lesů.

Těch ministrů, pečujících o naše životní prostředí tak, že se zakyselená pole změnila na plantáže fotovoltaických panelů a že se za posekání horských luk (dříve polí) - a ponechání posekaného sena na loukách než samo shnije - platí majitelům miliónové částky.

Těch odkloněných peněz ze státních prodražených zakázek, které přišly na konta nových miliardářů. A vláda to neumí řešit jinak, než že tahá z kapes obyčejných občanů stále víc a víc peněz (zvýšením DPH, zmrazením platů státních zaměstnanců, omezením sociálních dávek, atd.), ale dokázat občanům zvýšit příjmy zvýšením investic a rozpohybováním průmyslu nedovede.

A teď se chystá další groteska ... všehoschopná předsedkyně nové straničky (do které se nepřihlásilo ani sto lidí a která vznikla ze snahy zachovat svým šéfům dobře placená místa ve vládě poté, co původní strana zjistila, že je zbývajícím členům koalice jen pro smích, a z vlády odešla) je připravena řídit naši armádu. Poté, co armádu řídila zpěvačka z okresních estrád nebo ministr s modrou knížkou, to snad ani změna k horšímu není. Jen to dokresluje charakter a odpovědnost našich politiků.

Difficile est satiram non scribere ... a bohužel nemůžeme vůči naší vládě použít jiné latinské přísloví - Dictum sapienti sat (moudrému napověz ...).