Noviny NZZ (6.12.) zveřejnily výsledky vědecké studie o genotypu romského etnika v Evropě publikované v časopise Current Biology. Podle závěrů se předkové Romů vydali do Evropy asi před 1500 lety z Indie. Na Balkán přišli asi před 900 lety a pak putovali do dalších zemí Evropy.

Vědci zkoumali genetický materiál 152 lidí ze 13 romských etnik ze severní, střední a východní Evropy. Zkoumání potvrdilo, že Romové pocházejí ze severní a severozápadní Indie. Tím se prokázaly dřívější závěry lingvistů. Původní migrační jádro bylo dramaticky oslabeno při putování směrem do Evropy. Genové analýzy navíc ukázaly, že Romové se jen velmi málo mísili s ostatním evropským obyvatelstvem. Z Balkánu šla další cesta Romů západním a východním směrem.

Tato národnostní menšina o 11 miliónech obyvatel tvoří v Evropě největší minoritní etnickou skupinu. Dnes je největší podíl romského obyvatelstva v Bulharsku, Makedonii, Rumunsku, Slovensku a Srbsku.