Loading...
 

Image

Jan Keller: Tunel na konci světla

Stanislav Blaha     04.09.2012 09:46
Image

Přednáška s názvem Tunel na konci světla. Vezmu to trochu zeširoka a začnu o problematice středních vrstev. Stručně o tom, co se děje ve světě a jak si to navíc ještě ztěžujeme my sami. Nejdříve tedy ten širší rámec. Domnívám se, že dnes, to dnes trvá už takových nějakých 20 až 30 let, se v Evropě i ve vyspělých zemích mimo Evropu hraje o osud středních vrstev.

Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

redakce     04.09.2012 08:23

Sněmovnou schválená smlouva pokračuje legislativním procesem. Než se stane zákonem bude ji schvalovat Senát, pak podepisovat prezident, a nakonec bude zcela jistě podána žaloba u Ústavního soudu. Jásot či obava církví z nově nabytého majetku jsou tedy předčasné. Tato studie se chce podívat kritickým okem zejména na právní postavení nároků římsko-katolické církve, která z této dohody nejvíce profituje. Hledejme proto odpověď na následující důležité otázky.

  • Je nová smlouva pro římsko-katolickou církev opravdu výhodná v tom smyslu, že zajistí její ekonomickou nezávislost na státu?

  • Platí princip: "Co bylo ukradeno, to má být vráceno", i z hlediska historického statutu církevního majetku?

  • Jaké zásadní námitky proti zákonu budou uplatněny u Ústavního soudu a jakou mají právní hodnotu?

Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl:
Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno.

(Lukáš 21, 5-6; srov. Mk 13,2; Mt 24,2)

Požadujme důsledný liberalismus!

Jan Kadubec     25.08.2012 21:59

Určitě se všichni shodneme na tom, že svoboda je ten úplně nejvyšší a nejcennější statek, jaký vůbec na světě existuje. Svoboda má pro člověka zásadní význam, pokud člověk ztratí svobodu, stává se otrokem. Liberalismus usiluje o maximální svobodu, a to jak osobní, tak i ekonomickou, náboženskou a politickou. Svoboda je základem společnosti, na němž stát, politika a hospodářství spočívají. Stát je nutný pouze k ochraně svobody. Kde začíná osobní svoboda, tam končí státní moc, která může zakročit jenom tehdy, když je porušena svoboda osobní.

Postideologický totalitarismus

Martin Kopecký     24.08.2012 19:22

V dohledné době se nejspíš dočkáme dalších zátahů typu Lotta nebo Power, tentokrát však vedených na opačnou pozici politického spektra, proti tzv. levicovým radikálům - anarchoautonomním hnutím, za které jsou považováni třeba i ochránci zvířat a environmentalisté. Vedení ministerstva vnitra již zaostřuje hledáček. Kdo další bude na ráně?

10 způsobů, jakými jsme sledováni a evidování

Activist Post     23.08.2012 16:16

V zemích s rozvinutou technikou je sledování, stopování a tajné evidence skutečně na každém rohu. Vlády s pomocí soukromých společností shromažďují hory informací o průměrných občanech a zdá se, že tito jsou ochotni vyměnit svoji svobodu za předpokládaný pocit bezpečí.

Vyprázdněná česká demokracie

PPK     21.08.2012 08:32

Říká se, že demokracie je "vláda lidu". Měla by to tedy být forma uspořádání státu, v němž je zdrojem moci lid. Jaká je "cesta mocných k moci" a jaké jsou reálné projevy jejich vlády ve státě, bylo již popsáno v seriálu " „Technologie moci“. Podívejme se nyní proto na reálnou podobu realizace moci, čili na pojem státu.

Dar z pekla?

Jan Baudiš     19.08.2012 20:58

Pravoslavný kněz o církevních restitucích

Banánová Res Publica

Martin Kopecký     14.08.2012 11:17

Teprve s více než měsíčním odstupem se pomalu začínám vzpamatovávat z výsledku voleb.

Kalouskův závod ke dnu

Václav Umlauf     24.05.2012 10:37

Představte si, že máte krávu a ona vám stále méně dojí. Abyste její dojivost zvýšil, tak jí vždy dáte o něco méně nažrat. Zdá se to neuvěřitelné, ale vláda je schopna řídit ekonomiku země podle této pomatené logiky.